تبلیغات
فروشگاه خرید 24 - اموزش کشت و پرورش انگور - خرید ارزان
اموزش کشت و پرورش انگور

اموزش کشت و پرورش انگور


فیلم آموزشی کشت و پرورش انگور

 

 

فیلم آموزشی کشت و پرورش انگور
این فیلم به منظور ترویج روشهای اصولی کشاورزی و بر مبنای نیاز سنجی های میدانی تهیه شده است.
تمامی توصیه های ارائه شده در این فیلم بر اساس نظر کارشناسان فنی و با توجه به توانمندیهای موجود در بخش کشاورزی می باشد

 

 

این محصول در ۱ سی دی عرضه می شود